Publication 4

Το Projectbased Learning φέρνει «επανάσταση» στην εκπαίδευση

Καθημερινά οι μαθητές «βομβαρδίζονται» με σωρεία από γνώσεις και πληροφορίες σε πάρα πολλά μαθήματα. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα τα «καλεί» στις ώρες που περνούν καθημερινά στο σχολείο να παρακολουθούν μια ποικιλία μαθημάτων όπως τα Μαθηματικά, τα Ελληνικά, την Επιστήμη, τα Αγγλικά και ούτω καθεξής. Τα παιδιά με τη σειρά τους ανάλογα με την κλίση τους, το μνημονικό τους και το ενδιαφέρον τους έχουν ανάλογες αποδόσεις σε όλα αυτά τα μαθήματα. Βάσει μελετών οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν συγκεκριμένα μαθήματα και μια μικρή μειοψηφία, οι άριστοι, είναι καλοί σε όλα τα μαθήματα. Στο σύνολό τους όμως οι μαθητές, ακόμα και οι άριστοι, δεν μπορούν να αντιληφθούν ή να κατανοήσουν για ποιο σκοπό λαμβάνουν όλες αυτές τις πληροφορίες, πέραν του ότι θα τις χρειαστούν για να γράψουν καλά σε διαγωνίσματα και εξετάσεις και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν ξέρουν πότε και πως θα εκμεταλλευτούν αυτές τις γνώσεις στην ζωή τους. Επιπρόσθετα, οι πλείστες από αυτές τις γνώσεις περνούν στην βραχυπρόθεσμη μνήμη των μαθητών και μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα τις ξεχνούν…

Το πιο πάνω γεγονός η εκπαιδευτική κοινότητα το έχει αντιληφθεί εδώ και καιρό και προσπαθεί με άλλες μεθόδους να εμφυσήσει με διαφορετικούς τρόπους εκμάθησης τις πληροφορίες αυτές ώστε να μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στους μαθητές αλλά και να ξέρουν για ποιο σκοπό τις λαμβάνουν. Μια διαδεδομένη μέθοδος είναι οι έρευνες (projects). Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στους μαθητές για να φτιάξουν κάτι πολύ συγκεκριμένο με την διαδικασία αυτή να γίνεται στις πλείστες περιπτώσεις στο σπίτι. Οι μαθητές αν και θα δουλέψουν από μόνοι τους κινούνται σε ένα αυστηρό πλαίσιο και πρέπει να φέρουν εις πέρας την συγκεκριμένη άσκηση που τους έδωσε ο δάσκαλος στην τάξη. Μάλιστα, για να γίνει πιο κατανοητός ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά, παραδείγματα της ίδιας άσκησης που έγιναν σε προηγούμενες χρονιές έτσι παρουσιάζοντας τι ακριβώς ζητά βάζει σε «καλούπια» την σκέψη των μαθητών οι οποίοι πλέον μηχανικά θα ακολουθήσουν την πεπατημένη. Όπως γίνεται αντιληπτό και αυτός ο τρόπος μάθησης άρχισε να φθίνει.

Την λύση έρχεται να δώσει μια νέα πρωτοποριακή μέθοδος η οποία εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα των παλαιών μεθόδων και φέρνοντας μια σειρά από καινούργια πλεονεκτήματα παίρνει την εκπαίδευση ένα βήμα πιο μπροστά. Με την ονομασία «Project-Based Learning», η νέα μέθοδος επικεντρώνεται στην μάθηση μέσω αλληλεπίδρασης. Με απλά λόγια οι μαθητές θα δουλέψουν ένα πιο «ανοικτό» θέμα, σε ομάδες μέσα στην τάξη, υπό την εποπτεία του δασκάλου ο οποίος θα δώσει ένα πραγματικό πρόβλημα της καθημερινής ζωής το οποίο αντιλαμβάνονται τα παιδιά, τα οποία με τη σειρά τους θα αναζητήσουν δικές τους λύσεις, κατόπιν συζήτησης και διαδραστικών διαδικασιών μακριά από τα «καλούπια» του παρελθόντος. Έτσι, οι μαθητές θα σκεφτούν, θα εφαρμόσουν και θα λειτουργήσουν τις λύσεις που πιστεύουν ότι είναι οι πιο κατάλληλες σε ένα πρόβλημα που αντιλαμβάνονται πλήρως γιατί χρήζει επίλυσης και έτσι με το πέρας του όλου project θα γνωρίζουν επακριβώς για ποιο λόγο έφτασαν στη συγκεκριμένη λύση και σε τι χρησιμεύει. Ανάλογα με τις ιδέες των παιδιών που απαρτίζουν την ομάδα θα εξαρτηθεί και το αποτέλεσμα της όλης έρευνας.

Το «Project-Based Learning» εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα το Grammar Institute με μεγάλη επιτυχία. Οι μαθητές υπό την άρτια καθοδήγηση του προσοντούχου εκπαιδευτικού του προσωπικού λαμβάνουν γνώσεις οι οποίες όχι μόνο θα θυμούνται καθώς τις επεξεργάστηκαν αλλά και θα ξέρουν για ποιο λόγο θα τους χρησιμεύσουν. Το Grammar Institute έχει τον τρόπο να βάλει στο σωστό δρόμο της μάθησης τα παιδιά σας. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο www.thegrammarinstitute.com